LUUMÄEN KARHUT -SUKUSEURA RY

Liittyminen sukuseuraan


Sukuseuran liittymismaksu on 10 € ja jäsenmaksu 12 €/vuosi. Jäsenmaksut laskutetaan kolmen vuoden välein aina sukuseuran vuosikokousta seuraavana vuonna. Jäsenmaksut vuosille 2015-2018 ovat yhteensä 36 €.

Jäseneksi voit liittyä helposti ilmoittamalla yhteystietosi taloudenhoitaja Seppo Karhulle, s-posti seppokarhu26(at)gmail.com, puh. 0400 280 352, tai kenelle tahansa hallituksen jäsenistä. Saat laskun liittymis- ja jäsenmaksuista yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen.

Ilmoita nimi, osoite, syntymäaika – ja sähköpostiosoite, jos haluat mukaan sukuseuran s-postilistalle. Lähetämme sukulehden aikatauluihin liittyviä ym. ajankohtaisia tiedotteita s-postilla pari kertaa vuodessa.

Nykyisellä s-postiohjelmalla emme pysty piilottamaan muiden viestiryhmään kuuluvien sukuseuran jäsenten osoitteita. Jos haluat pitää s-postiosoitteesi salaisena, ilmoita siitä liittymisen yhteydessä. Voimme lähettää tiedotteet myös erillispostituksena.

 
 

Jäsentietojen muutokset


Jos jäsentietonne muuttuvat, ystävällisesti ilmoittakaa taloudenhoitaja Seppo Karhulle, s-posti seppokarhu26(at)gmail.com, puh. 0400 280 352,
tai kenelle tahansa hallituksen jäsenistä.

 
 

Jäsentietojen rekisteröinti


Henkilörekisteriasetus, Siviilioikeus 112ote 2 a § (3.6.1994/421)SukututkimusrekisteritHenkilöstörekisterilain 5§:n 1 momentin estämättä saa sukututkimusta varten tarkoitettuun henkilöstörekisteriin kerätä ja tallettaa tiedon sukuun kuuluvan henkilön ja tämän aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta, arvosta ja ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoja varten. Lisäksi rekisteriin saa kerätä ja tallettaa muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot.
 
 

Jäsenrekisteriseloste


Laatimispäiväys:20.2.2014
Päivitetty viimeksi:

Rekisterinpitäjä: Luumäen Karhut –sukuseura ry
Nimi: Esko Karhu, puheenjohtaja
Yhteystiedot: Savitie 7, 45100 Kouvola
esko.karhu(at)pp1.inet.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Seppo Karhu
Asema: Rahastonhoitaja
Yhteystiedot: Tattipolku 5, 45360 Valkeala
seppokarhu26(at)gmail.com

Rekisterin nimi
Luumäen Karhut –sukuseura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä liittymis-, jäsenmaksu- ja karhuamistiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja
muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

Rekisterin suojauksen periaatteet
​Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus tietokoneella tallennettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

 
 

Ajankohtaista

 

SUKULEHTI NRO 24 ILMESTYY HUHTIKUUSSA 2018

Seuraava sukulehti eli Karhunpesän kuulumiset nro 24 ilmestyy huhtikuun lopulla, ja sen tekemiseen toivomme taas kaikkien karhujen apua.

Tuttuun t...


 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS VUODEN VAIHTUESSA

Käänsin seinäkalenterissa sivua, ja sehän onkin taas viimeinen lehti. Vuosi on lopuillaan ja joulu lähestyy. Suomi-neidolla on suuri juhlavuosi, ...

 

UUTTA MIELENKIINTOISTA JUTTUARKISTOSSA

Sukukirjassamme sivulla 730 on kirjoitus otsikolla Ilmari Karhu – suvun kenraali. Siinä lyhyesti mainitaan hänen pidättämisensä marraskuussa 19...Copyright © 2018 Luumäen Karhut -Sukuseura ry | Webbinen.net