LUUMÄEN KARHUT -SUKUSEURA RY

Sukutietojen rekisteröinti


Henkilörekisteriasetus, Siviilioikeus 112 ote 2 a § (3.6.1994/421) Sukututkimusrekisterit Henkilöstörekisterilain 5§:n 1 momentin estämättä saa sukututkimusta varten tarkoitettuun henkilöstörekisteriin kerätä ja tallettaa tiedon sukuun kuuluvan henkilön ja tämän aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta, arvosta ja ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoja varten. Lisäksi rekisteriin saa kerätä ja tallettaa muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot.
 
 

Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste


Laatimispäiväys: 20.2.2014

Päivitetty viimeksi:

Rekisterinpitäjä: Luumäen Karhut –sukuseura ry

Nimi: Esko Karhu, puheenjohtaja
Yhteystiedot: Savitie 7, 45100 Kouvola, esko.karhu(at)pp1.inet.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Heikki Karhu
Asema: Sukutiedoston ylläpitäjä
Yhteystiedot: Kersantinkuja 5 F 45, 53100 Lappeenranta
heikki.karhu(at)pp.inet.fi

Rekisterin nimi
Luumäen Karhut –sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.

Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.

 
 

Ajankohtaista

 

SUKULEHTI NRO 24 ILMESTYY HUHTIKUUSSA 2018

Seuraava sukulehti eli Karhunpesän kuulumiset nro 24 ilmestyy huhtikuun lopulla, ja sen tekemiseen toivomme taas kaikkien karhujen apua.

Tuttuun t...


 

PUHEENJOHTAJAN TERVEHDYS VUODEN VAIHTUESSA

Käänsin seinäkalenterissa sivua, ja sehän onkin taas viimeinen lehti. Vuosi on lopuillaan ja joulu lähestyy. Suomi-neidolla on suuri juhlavuosi, ...

 

UUTTA MIELENKIINTOISTA JUTTUARKISTOSSA

Sukukirjassamme sivulla 730 on kirjoitus otsikolla Ilmari Karhu – suvun kenraali. Siinä lyhyesti mainitaan hänen pidättämisensä marraskuussa 19...Copyright © 2018 Luumäen Karhut -Sukuseura ry | Webbinen.net