Sukutietojen rekisteröinti

Henkilörekisteriasetus, Siviilioikeus 112 ote 2 a § (3.6.1994/421) Sukututkimusrekisterit Henkilöstörekisterilain 5§:n 1 momentin estämättä saa sukututkimusta varten tarkoitettuun henkilöstörekisteriin kerätä ja tallettaa tiedon sukuun kuuluvan henkilön ja tämän aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta, arvosta ja ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoja varten. Lisäksi rekisteriin saa kerätä ja tallettaa muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot.

Sukututkimusrekisterin rekisteriseloste

 
Laatimispäiväys                  20.2.2014                                           
Päivitetty viimeksi 
Rekisterinpitäjä                 Luumäen Karhut –sukuseura ry
Nimi                                    Esko Karhu, puheenjohtaja
Yhteystiedot                      Savitie 7, 45100 Kouvola
                                            esko.karhu(at)pp1.inet.fi 

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt 
Nimi                                    Heikki Karhu
Asema                                Sukutiedoston ylläpitäjä
Yhteystiedot                      Kersantinkuja 5 F 45, 53100 Lappeenranta
                                            heikki.karhu(at)pp.inet.fi
 
Rekisterin nimi                 
                                            Luumäen Karhut –sukuseura ry:n sukututkimusrekisteri
 
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
                                            Sukututkimus ja sukukirjan julkaiseminen
 
Rekisterin tietosisältö     
                                            Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset tiedot sekä suostumus- ja kieltotiedot
 
Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
                                            Väestötietojärjestelmä, muu arkistoaineisto ja viranomaisrekisterit, painetut lähteet ja henkilöiden antamat tiedot
 
Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
                                            Tietoja luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin. Rekisteristä voidaan siirtää tietoja ulkomaille tietosuojavaltuutetun   
                                            toimiston antamien ohjeiden mukaisesti.
 
Rekisterin suojauksen periaatteet
                                            Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Elossa olevien henkilöiden arkaluonteisia
                                            tietoja käsitellään ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella.
 
Rekisteröidyn oikeuksien huomioon ottaminen
                                            Rekisteröidylle varataan pyynnöstä mahdollisuus tarkastaa omat tietonsa. Virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut
                                            tieto oikaistaan, poistetaan tai täydennetään. Rekisteröidyn vaatimuksesta häntä koskevia tietoja ei käsitellä eikä luovuteta. Kiellosta tai
                                            sen peruuttamisesta tehdään rekisteriin merkintä.