Jäsentietojen rekisteröinti

Henkilörekisteriasetus, Siviilioikeus 112ote 2 a § (3.6.1994/421)SukututkimusrekisteritHenkilöstörekisterilain 5§:n 1 momentin estämättä saa sukututkimusta varten tarkoitettuun henkilöstörekisteriin kerätä ja tallettaa tiedon sukuun kuuluvan henkilön ja tämän aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta, arvosta ja ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoja varten. Lisäksi rekisteriin saa kerätä ja tallettaa muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot.
 

Jäsenrekisteriseloste


Laatimispäiväys                  20.2.2014                              
Päivitetty viimeksi
Rekisterinpitäjä                  Luumäen Karhut –sukuseura ry
Nimi                                     Esko Karhu, puheenjohtaja
Yhteystiedot                       Savitie 7, 45100 Kouvola
                                             esko.karhu(at)pp1.inet.fi

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi                                     Seppo Karhu
Asema                                 Rahastonhoitaja
Yhteystiedot                       Tattipolku 5, 45360 Valkeala
                                             seppokarhu26(at)gmail.com

Rekisterin nimi                  
                                             Luumäen Karhut –sukuseura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
                                             Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

Rekisterin tietosisältö      
                                             Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä liittymis-, jäsenmaksu- ja karhuamistiedot.
                                             Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja
                                             muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
                                             
Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja
                                            muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
                                            
Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

Rekisterin suojauksen periaatteet
​                                            
Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Vain sukuseuran jäsenasioista  
​                                            vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus tietokoneella tallennettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.