LUUMÄEN KARHUT -SUKUSEURA RY

Liittyminen sukuseuraan


Sukuseuran liittymismaksu on 10 € ja jäsenmaksu 12 €/vuosi. Jäsenmaksut laskutetaan kolmen vuoden välein aina sukuseuran vuosikokousta seuraavana vuonna. Jäsenmaksut vuosille 2019-2021 ovat yhteensä 36 €.

Jäseneksi voit liittyä helposti ilmoittamalla yhteystietosi puheenjohtaja Seppo Karhulle, s-posti seppokarhu26(at)gmail.com, puh. 0400 280 352, tai kenelle tahansa hallituksen jäsenistä. Saat laskun liittymis- ja jäsenmaksuista yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen.

Ilmoita nimi, osoite, syntymäaika – ja sähköpostiosoite, jos haluat mukaan sukuseuran s-postilistalle. Lähetämme sukulehden aikatauluihin liittyviä ym. ajankohtaisia tiedotteita s-postilla pari kertaa vuodessa.


 
 

Jäsentietojen muutokset


Jos jäsentietonne muuttuvat, ystävällisesti ilmoittakaa taloudenhoitaja Seppo Karhulle, s-posti seppokarhu26(at)gmail.com, puh. 0400 280 352,
tai kenelle tahansa hallituksen jäsenistä.

 
 

Jäsentietojen rekisteröinti


Henkilörekisteriasetus, Siviilioikeus 112ote 2 a § (3.6.1994/421)SukututkimusrekisteritHenkilöstörekisterilain 5§:n 1 momentin estämättä saa sukututkimusta varten tarkoitettuun henkilöstörekisteriin kerätä ja tallettaa tiedon sukuun kuuluvan henkilön ja tämän aviopuolison nimestä, syntymäajasta ja -paikasta, vihkimisajasta, kuolinajasta ja -paikasta, arvosta ja ammatista sekä osoitetiedot yhteydenottoja varten. Lisäksi rekisteriin saa kerätä ja tallettaa muut sukututkimuksen kannalta tarpeelliset henkilötiedot.
 
 

Jäsenrekisteriseloste


Laatimispäiväys:20.2.2014
Päivitetty viimeksi: 13.8.2018

Rekisterinpitäjä: Luumäen Karhut –sukuseura ry
Nimi: Seppo Karhu, puheenjohtaja
Yhteystiedot: Tattipolku 5, 45360 Valkeala
seppokarhu26(at)gmail.com

Rekisteriasioista vastaavat henkilöt
Nimi: Seppo Karhu
Asema: Puheenjohtaja
Yhteystiedot: Tattipolku 5, 45360 Valkeala
seppokarhu26(at)gmail.com

Rekisterin nimi
Luumäen Karhut –sukuseura ry:n jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Yhdistyslain 11 §:ssä tarkoitettu jäsenluettelo yhdistyksen jäsenistä

Rekisterin tietosisältö
Henkilöiden yksilöinti- ja osoitetiedot, jäseneksi liittymis- ja eroamistiedot sekä liittymis-, jäsenmaksu- ja karhuamistiedot. Jäsenryhmät yhdistyksen sääntöjen mukaan kuten kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet, varsinaiset jäsenet, kannatusjäsenet ja muut yhdistyksen päättämät tarpeelliset tiedot.

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäseniltä, heidän läheisiltään sekä vainajien omaisilta ja julkisista lähteistä saadut tiedot. Kirjanpidosta saadut tiedot jäsenmaksujen ja
muiden yhdistyksen maksujen suorituksista.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset rekisteristä
Tietoja luovutetaan vain seuran hallituksen jäsenille taikka hallituksen erikseen tekemällä päätöksellä seuran jäsenelle, joka on niitä pyytänyt.

Rekisterin suojauksen periaatteet
​Rekisteri suojataan lainsäädännön ja hyvän tietoturvallisuuden vaatimusten mukaisesti. Vain sukuseuran jäsenasioista vastaavalla henkilöllä on rekisteriin pääsyoikeus tietokoneella tallennettuihin tietoihin sekä oikeus rekisterissä muuttaa, lisätä tai poistaa tietoja.

 
 

Tietosuojaseloste jäsenrekisteristä


REKISTERINPITÄJÄ
Luumäen Karhut -sukuseura ry, Seppo Karhu, Tattipolku 5, 45360 Valkeala

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Sukuseuran jäsenrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen henkilön tekemässä jäsenhakemuksessa

HENKILÖTIETORYHMÄT
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika

TIEDOT TIETOJEN SIIRROSTA KOLMANSIIN MAIHIN
Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Tiedot säilytetään sukuseuran jäsenyyden keston ajan

OIKEUS SAADA PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuseuraan

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Henkilön erotessa jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan rekisteristä

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN
Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa yhteystiedot

VASTUSTAMISOIKEUS
Vain eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen

TIETO OIKEUDESTA PERUUTTAA TIEDOT MILLOIN TAHANSA
Eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle

ONKO HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN LAKISÄÄTEINEN TAI SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TAI SOPIMUKSEN TEKEMISEN EDELLYTTÄMÄ SEKÄ ONKO REKISTERÖIDYN PAKKO TOIMITTAA HENKILÖTIEDOT JA TÄLLAISTEN TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN KAHDOLLISET SEURAAMUKSET
Henkilötietojen antaminen on jäsenhakemukseen perustuva vapaaehtoinen vaatimus

MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU SEKÄ TARVITTAESSA SIITÄ, ONKO TIEDOT SAATU YLEISESTI SAATAVILLA OLEVISTA LÄHTEISTÄ
Tiedot on saatu jäseneltä itseltään ja osoitetietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä

 
 

Ajankohtaista

 

Sukulehti Karhunpesän kuulumiset nro 27/kevät 2021

Hallituksen jäsenten tietoon on tullut, etteivät kaikki sukuseuran jäsenet ole saaneet huhtikuussa postitettua jäsenlehteä Karhunpesän kuulumise...

 

KUTSU SUKUJUHLAAN

Tervetuloa Luumäen Karhujen SUKUJUHLAAN Risulahden lavalle Luumäelle lauantaina 24. heinäkuuta 2021.

PÄIVÄN OHJELMA:

Aamupäivällä hallit...


 

Karhunpesän kuulumiset nro 27, kevät 2021

Sukuseuramme lehti on ilmestynyt ja toivottavasti löytänyt tiensä kaikkien jäsenten postilaatikkoon. Ellei lehteä ala kuulua, ottakaa yhteyttä S...Copyright © 2021 Luumäen Karhut -Sukuseura ry | Webbinen.net