LUUMÄEN KARHUT -SUKUSEURA RY

Liittyminen sukuseuraan


Sukuseuran liittymismaksu on 10 € ja jäsenmaksu 12 €/vuosi. Jäsenmaksut laskutetaan kolmen vuoden välein aina sukuseuran vuosikokousta seuraavana vuonna. Jäsenmaksut vuosille 2019-2021 ovat yhteensä 36 €.

Jäseneksi voit liittyä helposti ilmoittamalla yhteystietosi puheenjohtaja Seppo Karhulle, s-posti seppokarhu26(at)gmail.com, puh. 0400 280 352, tai kenelle tahansa hallituksen jäsenistä. Saat laskun liittymis- ja jäsenmaksuista yhteystietojen ilmoittamisen jälkeen.

Ilmoita nimi, osoite, syntymäaika – ja sähköpostiosoite, jos haluat mukaan sukuseuran s-postilistalle. Lähetämme sukulehden aikatauluihin liittyviä ym. ajankohtaisia tiedotteita s-postilla pari kertaa vuodessa.


 
 

Jäsentietojen muutokset


Jos jäsentietonne muuttuvat, ystävällisesti ilmoittakaa puheenjohtaja Seppo Karhulle, s-posti seppokarhu26(at)gmail.com, puh. 0400 280 352,
tai kenelle tahansa hallituksen jäsenistä.

 
 

Tietosuojaseloste jäsenrekisteristä


REKISTERINPITÄJÄ
Luumäen Karhut -sukuseura ry, Seppo Karhu, Tattipolku 5, 45360 Valkeala

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE
Sukuseuran jäsenrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen henkilön tekemässä jäsenhakemuksessa

HENKILÖTIETORYHMÄT
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika

TIEDOT TIETOJEN SIIRROSTA KOLMANSIIN MAIHIN
Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Tiedot säilytetään sukuseuran jäsenyyden keston ajan

OIKEUS SAADA PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuseuraan

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Henkilön erotessa jäsenyydestä henkilötiedot poistetaan rekisteristä

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN
Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa yhteystiedot

VASTUSTAMISOIKEUS
Vain eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen

TIETO OIKEUDESTA PERUUTTAA TIEDOT MILLOIN TAHANSA
Eroamalla jäsenyydestä henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle

ONKO HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN LAKISÄÄTEINEN TAI SOPIMUKSEEN PERUSTUVA TAI SOPIMUKSEN TEKEMISEN EDELLYTTÄMÄ SEKÄ ONKO REKISTERÖIDYN PAKKO TOIMITTAA HENKILÖTIEDOT JA TÄLLAISTEN TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN KAHDOLLISET SEURAAMUKSET
Henkilötietojen antaminen on jäsenhakemukseen perustuva vapaaehtoinen vaatimus

MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU SEKÄ TARVITTAESSA SIITÄ, ONKO TIEDOT SAATU YLEISESTI SAATAVILLA OLEVISTA LÄHTEISTÄ
Tiedot on saatu jäseneltä itseltään ja osoitetietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä

 
 

Ajankohtaista

 

Sukulehti on postitettu jäsenille.

Hyvät sukuseuran jäsenet

Sukulehti Karhunpesän kuulumiset 29/2023 on postitettu seuran jäsenille toukokuun alkupuolella. Lehdessä on paljon mi...


 

Karhunpesän kuulumiset -lehti työn alla

Karhujen sukulehden nro 29 tekeminen on alkanut, ja siihen tarvitsemme taas kaikkien sukulaisten apua. Lehti ilmestyy toukokuun ensimmäisellä viikol...

 

JOULUNA 2022

Edellisvuosia piinannut koronapandemia on hellittänyt otettaan, ja voimme melko huoletta olla taas mukana yhteisissä toimissa ja tavata sukulaisia j...Copyright © 2023 Luumäen Karhut -Sukuseura ry | Webbinen.net