LUUMÄEN KARHUT -SUKUSEURA RY

Tietosuojaseloste sukurekisteristä


REKISTERINPITÄJÄ
Luumäen Karhut -sukuseura ry, Esko Karhu, Savitie 7, 45100 Kouvola

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET SEKÄ KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTE Sukututkimusrekisteri, jonka pitäminen perustuu suostumukseen

HENKILÖTIETORYHMÄT
Nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero, syntymäaika, koulutus, ammatti, sotilasarvo, yhteys sukuun, perhetiedot, valokuva

TIETOJEN LUOVUTUS
Tietoja sukututkimusrekisteristä luovutetaan ainoastaan sukututkimustarkoituksiin ja niitä voidaan julkaista sukukirjoina

TIEDOT TIETOJEN SIIRROSTA KOLMANSIIN MAIHIN
Henkilötietoja ei siirretä ulkomaille

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMISAIKA
Tiedot säilytetään toistaiseksi, kuitenkin enintään siihen saakka, kun henkilö on käyttänyt tietojen poisto-oikeuttaan.

OIKEUS SAADA PÄÄSY HENKILÖTIETOIHIN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ottamalla yhteyttä sukuseuraan

OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
Henkilöllä on oikeus oikaista häntä koskevia tietoja

OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
Henkilöllä on oikeus poistaa tietonsa sukurekisteristä

OIKEUS KÄSITTELYN RAJOITTAMISEEN
Henkilöllä on oikeus rajoittaa henkilötietoja antamalla vain itse rajaamansa henkilötiedot

VASTUSTAMISOIKEUS
Henkilöllä on oikeus vastustaa henkilötietojen käsittelyä ilmoittamalla siitä sukuseuralle

OIKEUS SIIRTÄÄ TIEDOT JÄRJESTELMÄSTÄ TOISEEN
Henkilöllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot ilmoittamaansa sähköpostiosoitteeseen

TIETO OIKEUDESTA PERUUTTAA SUOSTUMUS MILLOIN TAHANSA
Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa

OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
Henkilöllä on oikeus tehdä valitus henkilötietojensa käsittelystä Tietosuojavaltuutetulle

ONKO HENKILÖTIETOJEN ANTAMINEN LAKISÄÄTEINEN TAI SOPIMUKSEEN PERUSTUVA VAATIMUS TAI SOPIMUKSEN TEKEMISEN EDELLYTTÄMÄ VAATIMUS SEKÄ ONKO REKISTERÖIDYN PAKKO TOIMITTAA HENKILÖTIEDOT JA TÄLLAISTEN TIETOJEN ANTAMATTA JÄTTÄMISEN MAHDOLLISET SEURAAMUKSET
Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoinen vaatimus

MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU SEKÄ TARVITTAESSA SIITÄ, ONKO TIEDOT SAATU YLEISESTI SAATAVILLA OLEVISTA LÄHTEISTÄ
Tiedot on saatu henkilöltä itseltään, julkaistuista sukututkimuksista sekä julkisista arkistoista. Tietoja voidaan tarvittaessa päivittää julkisista lähteistä

TIETOJEN SUOJAUS
Tietojen suojauksessa on huomioitu hyvän lainsäädännön ja tietoturvallisuuden vaatimukset. Tiedot ovat sukututkijan käytössä ja pääosa tiedoista on julkaistu sukukirjoissa

 
 

Ajankohtaista

 

Hallituksen kuulumisia kesällä 2023

Sukuseuramme hallitus kokoontui elokuisena lauantaina Miehikkälässä Salpalinjamuseossa päivittämään seuran tilannetta ja alustavasti suunnittel...

 

Sukulehti on postitettu jäsenille.

Hyvät sukuseuran jäsenet

Sukulehti Karhunpesän kuulumiset 29/2023 on postitettu seuran jäsenille toukokuun alkupuolella. Lehdessä on paljon mi...


 

Karhunpesän kuulumiset -lehti työn alla

Karhujen sukulehden nro 29 tekeminen on alkanut, ja siihen tarvitsemme taas kaikkien sukulaisten apua. Lehti ilmestyy toukokuun ensimmäisellä viikol...Copyright © 2023 Luumäen Karhut -Sukuseura ry | Webbinen.net